Een Wijze Kijk op de Toekomst

Elk kind op onze school wordt uitgedaagd om goed te leren. We streven ernaar om alle kinderen op een hoger leerniveau te tillen door zowel hun leerevolutie en welbevinden op te volgen. Ook de eigen talenten staan vaak in de kijker en gaandeweg leren de kinderen andere talenten van zichzelf te ontdekken. De pijlers die je in onze schoolwerking kan terugvinden zijn coöperatief leren, dit om de taalvaardigheid te stimuleren, sociale vaardigheden te ontwikkelen  en actief te leren. Een tweede pijler is levenslang leren. Lessen beginnen met probleemstellingen stimuleren het onderzoekend leren bij kinderen. Ook tijdens de projectweken laten we STEM lessen aan bod komen. Een derde pijler als toekomst gericht team is  dat wij  ook ingaan op de nieuwste onderwijsontwikkelingen en deze integreren in onze school.

Met een uitgebreid zorgbeleid en de bovenstaande pijlers als rode draad, bouwen wij mee aan de toekomst van onze kinderen, door er zelfbewuste en mondige leerlingen van te maken, die zichzelf goed kennen.

Samen met de ouders oriënteren we onze zesdejaars naar het secundair onderwijs door

een juiste schoolkeuze te maken op maat van hun kind.