Visie en project

 Een Wijze Kijk op de Toekomst

Elk kind op onze school wordt uitgedaagd om goed te leren. We streven ernaar om alle kinderen op een hoger leerniveau te tillen door zowel hun leerevolutie en welbevinden op te volgen. Ook de eigen talenten staan vaak in de kijker en gaandeweg leren de kinderen andere talenten van zichzelf te ontdekken. De pijlers die je in onze schoolwerking kan terugvinden zijn coöperatief leren, dit om de taalvaardigheid te stimuleren, sociale vaardigheden te ontwikkelen  en actief te leren. Een tweede pijler is levenslang leren. Lessen beginnen met probleemstellingen stimuleren het onderzoekend leren bij kinderen. Ook tijdens de projectweken laten we STEM lessen aan bod komen. Een derde pijler als toekomst gericht team is  dat wij  ook ingaan op de nieuwste onderwijsontwikkelingen en deze integreren in onze school.

Met een uitgebreid zorgbeleid en de bovenstaande pijlers als rode draad, bouwen wij mee aan de toekomst van onze kinderen, door er zelfbewuste en mondige leerlingen van te maken, die zichzelf goed kennen.

Samen met de ouders oriënteren we onze zesdejaars naar het secundair onderwijs door

een juiste schoolkeuze te maken op maat van hun kind.

 

Wijze Talentenboom

Al school hebben wij een hart voor talent. Al van in de prilste klas stimuleren de leerkrachten de kinderen om wat ze goed kunnen te bewaken en wat er minder goed gaat te oefenen. Gaandeweg leren de leerlingen welke competenties vlotter gaan dan andere.

Zowel in het dagdagelijkse lesgeven wordt aandacht besteed aan de talenten van kinderen, alsook tijdens lessen waarin de knapjes worden aangewend om leeractiviteiten uit te voeren. De knapjes zijn rekenknap, taalknap, beweegknap, samenknap, zelfknap, beeldknap, wereldknap.

 

Zo willen wij dat de leerlingen een realistisch beeld van zichzelf scheppen door te reflecteren op hun eigen kunnen en dat van  anderen hun kunnen. Bij talenten horen ook complimenten! Zo leren de kinderen elkaar met respect te benaderen, positieve kritiek te geven en elkaars talenten te appreciëren.

Op onze school is ieder kind uniek en gelijkwaardig.

 

Groene en veilige omgeving

Als school aan de stadsrand van Gent, hebben we alle voordelen die een omgeving kan bieden. Met het openbaar vervoer kunnen we vlot het centrum in om verschillende leeractiviteiten in Gent te doen. Zo zijn er boottochtjes, historische wandelingen, museumbezoeken enz…

Rondom de scholen hebben we heel wat groen. Zo verkennen we de natuur of kunnen we sporten  in het Claeys-Bouaertpark of in het gemeentepark. Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en het natuurreservaat liggen op wandelafstand van onze scholen en bieden vele mogelijkheden aan de  milieueducatie.

Een stukje groene speelplaats zorgt voor een extra cachet in de afdeling Casierlaan, op de afdeling Eeklostraat is er veel groene aanplanting en een tuintjes waar openlucht lessen doorgaan.

Verkeerseducatie en verkeersveiligheid gaan op onze school hand in hand. Naast verkeerslessen en voetgangers/fietsexamens, stimuleren we de kinderen om al strappend naar school te komen. Onze fietsstallingen zijn steeds goed gevuld/ De actie “Maak je zichtbaar” , waarbij kinderen worden aangespoord fluovestjes of fluorescerend materiaal aan de kledij/boekentas te dragen, de donkere wintermaanden, wordt altijd feestelijk afgesloten met een fluofuif!

WIJS

Als kind leer je wijze dingen op onze school! Alle leergebieden komen evenwichtig aan bod. De rode draad die we gebruiken tijdens elke activiteit en les is de mondelinge  taalvaardigheid. Dit doen we door te reflecteren op de doelen van de les en de coöperatieve leerstrategieën. Zo worden de sociale vaardigheden van leerlingen sterker ontwikkeld en leren ze met elkaar en door elkaar. We maken maatschappelijke thema’s bespreekbaar bij de kinderen en houden solidariteit hoog in het vaandel.

Wij volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze kinderen heel nauw op. Door kinderen nauwgezet bij te sturen of uit te dagen op elk vlak streven wij steeds naar een maximale leerwinst en zelfontplooiing bij elk kind.