Wijs

Als kind leer je wijze dingen op onze school! Alle leergebieden komen evenwichtig aan bod. De rode draad die we gebruiken tijdens elke activiteit en les is de mondelinge taalvaardigheid. Dit doen we door te reflecteren op de doelen van de les en de coöperatieve leerstrategieën. Zo worden de sociale vaardigheden van leerlingen sterker ontwikkeld en leren ze met elkaar en door elkaar. We maken maatschappelijke thema’s bespreekbaar bij de kinderen en houden solidariteit hoog in het vaandel.

Wij volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze kinderen heel nauw op. Door kinderen nauwgezet bij te sturen of uit te dagen op elk vlak streven wij steeds naar een maximale leerwinst en zelfontplooiing bij elk kind.