Wijze Talentenboom

Al school hebben wij een hart voor talent. Al van in de prilste klas stimuleren de leerkrachten de kinderen om wat ze goed kunnen te bewaken en wat er minder goed gaat te oefenen. Gaandeweg leren de leerlingen welke competenties vlotter gaan dan andere.

Zowel in het dagdagelijkse lesgeven wordt aandacht besteed aan de talenten van kinderen, alsook tijdens lessen waarin de knapjes worden aangewend om leeractiviteiten uit te voeren. De knapjes zijn rekenknap, taalknap, beweegknap, samenknap, zelfknap, beeldknap, wereldknap.

 

Zo willen wij dat de leerlingen een realistisch beeld van zichzelf scheppen door te reflecteren op hun eigen kunnen en dat van  anderen hun kunnen. Bij talenten horen ook complimenten! Zo leren de kinderen elkaar met respect te benaderen, positieve kritiek te geven en elkaars talenten te appreciëren.

Op onze school is ieder kind uniek en gelijkwaardig.