Corona

17/04

Beste ouder

Woensdag vernamen we dat de Nationale Veiligheidsraad, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd heeft tot en met zondag 3 mei. Voor onze school betekent dit dat de lessen eveneens geschorst blijven en we noodopvang voor de essentiële beroepen blijven voorzien, maar onder zeer strikte voorwaarden. De opvang wordt enkel georganiseerd in onze afdeling Eeklostraat .

Wie wenst gebruik te maken van de opvang kan inschrijven via deze link https://forms.gle/ZhBLf5UzoXgCv8Vm8 .
Bij vragen of veranderingen gelieve te mailen naar dir.dewijzeeik@scholengroep.gent of telefoneer binnen de schooluren naar 09 226 52 80 (secretariaat Eeklostraat).

De leerlingen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’. Dit wordt georganiseerd door de klassentitularis van je kind. Ten laatste op woensdag ontvang je een nieuwsbrief. De absolute voorwaarde voor ‘preteaching’ is alvast dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, leraren en ouders!
Alle nieuwe leerstof, via afstandsleren aangeboden, wordt bij het hernemen van de lessen herhaald. De taken zijn verplicht maar tellen niet mee voor het rapport.

Bij problemen contacteer je de klastitularis van je kind (vb gimme, padlet, mail,…) . Dit kan heel wat frustraties uit de weg helpen.

De avonturenklassen voor het vijfde en zesde leerjaar van 11 mei tot 15 mei. Wij gaan samen met de organisator op zoek naar de mogelijkheden rond terugbetaling. Voor het vijfde leerjaar proberen we de reservatie om te boeken naar volgend schooljaar.

Hoe dan ook wordt 2019-2020 geen verloren schooljaar. We begrijpen ten volle dat je nog heel wat vragen hebt. Onze eerste prioriteit is om voor de volgende periode preteaching te organiseren.

We blijven de situatie verder opvolgen en wachten op instructies van de overheid.

We houden je steeds op de hoogte.

Hou het gezond en met vriendelijke groet

Martine Waeytens – Miguel Plets

directeur


26/03

Beste ouder

We zijn ondertussen de nieuwe situatie waarin we leven al een stukje gewoon. Hopelijk gaat het met de meesten onder jullie nog goed.
Een lege school zonder het geluid van al die kinderstemmetjes is zeer confronterend en onnatuurlijk. We zijn er ons zeker van bewust dat het voor jullie thuis niet evident is. Enerzijds het proberen combineren van jobs en kinderen. Maar ook het omgaan met het afstandsonderwijs is een heel ongewone situatie.  Meteen kregen jullie als ouder er een taak bij: de kinderen aan het werk zetten voor school.
We merken dat dit toch wel wat druk zet op jullie. Dit is echt niet de bedoeling.

Momenteel kregen wij de opdracht  om, nu de lessen geschorst zijn, alternatieven voor onderwijs aan te bieden aan de kinderen.
Een heel ongewone situatie voor onze leerkrachten. Ook zij worden uit hun comfortzone gehaald en proberen elk op hun eigen manier nieuwe mogelijkheden te zoeken om het voor de kinderen leerrijk en leuk te houden.

En het mag gezegd. Ze verdienen een pluim!

Even wat duidelijkheid om enkele onzekerheden thuis weg te werken.
De taken :

  • moeten ervoor zorgen dat kinderen in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de reeds aangeleerde leerstof verder kunnen inoefenen.
  • zijn facultatief, maar ouders worden aangeraden er samen mee aan de slag te gaan
  • kunnen geen nieuwe leerstof bevatten: momenteel gaat het nog steeds over herhalingsleerstof
  • tellen niet mee voor het rapport

Onze leerkrachten zullen ervoor zorgen dat ze digitaal bereikbaar zijn zodat jullie in dialoog kunnen gaan. Sommige leerkrachten deden dit reeds.

Leerkrachten die momenteel nog niet bereikbaar zijn, zullen  via gimme doorsturen hoe jullie ze kunnen bereiken.
Bij vragen, contacteer de klastitularis van je kind. Dit kan heel wat frustraties uit de weg helpen.

Ook onze beide Facebookpagina’s worden levendig gehouden. Gelieve ze dan ook te volgen:

Met vriendelijke groet.
Hou afstand , hou het gezond!

Martine Waeytens
Miguel Plets

 


20/03

Beste ouders,

Het coronavirus treft ons allen. Samen met jullie willen we nu, meer dan ooit, optimaal blijven inzetten op de veiligheid van onze kinderen. Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in noodopvang voorzien voor  enkel ouders die werken in de cruciale sectoren tot en met vrijdag 3 april. Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en de kinderen en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Bedankt ouders.

Gezien deze laatste ontwikkeling en de impact op ons personeel passen we onze dienstverlening aan.

Vanaf maandag 23 maart 2020 tot nader bericht sluit ons gebouw in de Amand Casier de ter Bekenlaan en zal er nog enkel opvang voorzien worden in de Eeklostraat 121.
Ook de voor- en naschoolse opvang zal daar plaats vinden.
Let op! Indien jullie gebruik wensen te maken van de opvang, gelieve ons te contacteren (ook al vulden jullie de link van vorige week reeds in) via dir.dewijzeeik@scholengroep.gent .

Onze leerkrachten maken allemaal minimum 1 keer per week nieuwsbrieven met veel herhalingsleerstof, werk, ontspanning, oefeningen  en verspreiden dit via verschillende kanalen zoals Gimme, Bingel en  Facebook.
Gelieve dan ook onze Facebookpagina’s te volgen:
de wijze eik eeklostraat
de wijze eik casierlaan

Indien jullie via mail een uitnodiging krijgen van de klastitularis om je te registreren op Gimme, gelieve dit te aanvaarden en jullie aan te melden.

Bedankt voor jullie begrip en jullie medewerking. Het is geen vakantie. Het helpt kinderen mee te blijven met de schoolse activiteiten en wat daginvulling te geven.

Ondertussen wensen wij jullie,  jullie gezin en familie, vooral een goede gezondheid.

Zorg goed voor elkaar!

Met vriendelijke groeten

directeur
Martine Waeytens
Miguel Plets


16/03

Beste ouder,

Beste leerling,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholengroep?

Alle lessen worden geschorst. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen jullie beroep doen op de noodopvang van de school. Dit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De schooluren blijven ongewijzigd.

Voor de leerlingen die toch aanwezig zijn is er geen mogelijkheid tot warme maaltijd en er zal evenmin leerlingenvervoer zijn met de bussen van de scholengroep.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden van leerlingen geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

  • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
  • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe- spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Met vriendelijke groet

Geschreven door directeur De Wijze Eik