Peutertuinen

Peutertuinen GO! Mariakerke vzw
Het Hartenboompje – De Twijgjes

Organisator:

Peutertuinen GO! Mariakerke vzw

Maatschappelijke zetel: A Casier de Ter Bekenlaan 26 9030 Mariakerke

info@peutertuin.be

Tel: 09 227 58 78

Contactpersonen

Dienstverantwoordelijke: Lindsey Lefevre

Tijdens de kantooruren te bereiken op 09 227 58 78

info@peutertuin.be

Als organiserend bestuur staat Peutertuinen GO! Mariakerke vzw in voor twee kinderdagverblijven die erkend zijn en gesubsidieerd worden door Kind en Gezin.

In Het Hartenboompje, gelegen op de scholencampus in de A. Casier de ter Bekenlaan, kunnen 36 kinderen tussen 0 en 36 maand terecht. De Twijgjes, terug te vinden in de
Eeklostraat, biedt plaats aan 28 kinderen, van dezelfde leeftijd.

In de groepsopvang zorgen wij zowel voor de verzorging als voor de pedagogische begeleiding van de kindjes.

Ons team creëert een veilig en kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kindjes bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Wij besteden bijzondere aandacht aan individualiseren, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuren, bewegingsvrijheid, respect voor de eigenheid van het kind en de veiligheid.

De kinderen worden opgevangen in vaste leefgroepen.

Om uw kindje toe te laten van rustig te wennen aan de nieuwe omgeving plannen we voor de eigenlijke start in de opvang minimaal drie wenmomenten.

Zowel in het Hartenboompje als in de Twijgjes verblijven de kinderen in verticale groepen. Dit wil zeggen dat de kinderen tussen 0 en 3 jaar samen worden opgevangen. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind, met het opvangplan en met de beschikbare plaatsen. In elke leefgroep staan 2 of 3 begeleid(st)ers.

De teams werken nauw samen met de ouders. Wij informeren de ouders over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak.

Om de ouders op een leuke manier bij onze werking te betrekken organiseren we jaarlijks een aantal informele ontmoetingsmomenten, waaronder een uitstap naar de kinderboerderij, een animatienamiddag, …

Onze opvang werkt samen met het online platform Kinderopvangpunt Gent ( http://www.kinderopvang.gent). Ouders (toekomstige) die zich registreren krijgen daar een overzicht van alle opvanginitiatieven in Gent.
Via Kinderopvangpunt Gent kan je een aanvraag indienen voor maximum vijf voorkeur locaties. Als onze opvang door jou geselecteerd werd ontvangen wij een melding; circa 9 maanden voor de gevraagde startdatum zullen wij je aanvraag beantwoorden. Ligt de startdatum minder dan 9 maanden ver voor de aanvraagdatum, dan proberen wij zo snel mogelijk te antwoorden.

In beide gevallen doen we je, als we een plaats vrij hebben, een voorstel en vragen we je om ons te contacteren; wanneer geen plaats beschikbaar is brengen we je hiervan ook op de hoogte.

Voor meer informatie kan u terecht bij de contactpersonen.