Schoolraad

Voorzitter: Wouter Van Hove

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan dat in dialoog gaat met de directeur van de school. De schoolraad geeft advies over alles wat de algemene organisatie aangaat. De schoolraad kan advies geven aan de directeur over het werkplan van de school.
In de schoolraad zitten drie leden van het personeel, de directeur, 3 ouders en twee leden die gekozen worden uit het lokale socio-economische en culturele milieu.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft!