Visie & project

Pedagogisch Project – Algemene info voor beide vestigingsplaatsen
De Wijze Eik is een actieve en kindvriendelijke school.
Wij streven ernaar om onze leerlingen in hun intellectuele, sociale en lichamelijke ontwikkeling optimaal te begeleiden. Opvoeding en onderwijs in ‘De Wijze Eik’ vinden plaats in een pluralistische sfeer. Iedereen, van welke sociale afkomst ook, krijgt gelijke kansen en wordt gewaardeerd in zijn eigenheid. Jouw kind moet de meest optimale kansen krijgen om zich in de best mogelijke omstandigheden te ontplooien. Ons dynamisch schoolteam staat in voor een, op alle gebied, professionele begeleiding van elk kind.Onze troevenVroeg begonnen…

In samenwerking met ‘Kind & Gezin’ wordt er kinderopvang voorzien voor de allerjongsten. Kinderen van 0 tot 3 jaar worden dagdagelijks door gekwalificeerd personeel begeleid.

De kleuterafdeling (vanaf 2,5 jaar) is gevestigd in nieuwe, ruime lokalen. Door de pedagogische begeleiding van de kleuterleidsters wordt de harmonische ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Meerdere integratiemomenten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zorgen ervoor dat de overgang naar dat eerste leerjaar zo vlot mogelijk verloopt.

‘De Wijze Eik’ garandeert met zijn unieke ligging aan de stadsrand, een evenwichtige ontwikkeling van je kind in een rustige, veilige en gezonde omgeving. Om een optimale ontplooiing te verzekeren, blijven wij niet alleen binnen de klasmuren. Onze interscolaire sportactiviteiten (zwemwedstrijden, veldlopen, wandeltochten, zaalvoetbal,…) dragen bij tot de lichamelijke ontwikkeling. Daarnaast organiseren wij ook geïntegreerde werkperiodes (voorbeeld: avonturen- en zeeklassen), tentoonstellingen, bezoeken aan musea, bijwonen van toneelvoorstellingen.

Het jaarlijks tuinfeest in de maand juni, georganiseerd in samenwerking met de oudervereniging, is reeds jarenlang een traditie.

De oudervereniging bestaat uit een groep van mensen met verschillende motivaties en overtuigingen, maar met gemeenschappelijke doelen :

* verwachtingen en ideeën van ouders aan de school doorgeven en omgekeerd.

* helpen bij het inrichten van allerlei activiteiten.

* het verlenen van steun, in de meest algemene zin, aan de school.

* het leveren van elke bijdrage die de werking van de school ten goede komt.

De overgang naar het Secundair Onderwijs wordt in goede banen geleid. Ook hier zijn er verscheidene integratiemomenten met de leerlingen van het zesde leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs.