Schoolraad

Onze directeurs worden bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

· drie leden verkozen door en uit het personeel: Kelly Vandenbossche, Nathalie Claeys

· drie leden verkozen door en uit de ouders: Manik Peferoen , Peter Huygebaert, Wouter Vanhove

· twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus: Katrien Terwecoren, Rebecca Vandewalle

· het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Klik op de naam van de gewenste persoon om deze te e-mailen