De Wijze Eik for Climate!

De Wijze Eik Een wijze en duurzame kijk op een toekomst met een hart voor talent

Beste ouder,

De afgelopen maanden hebben we heel wat acties gezien van leerlingen voor een beter klimaatbeleid met #youthforclimate. Ook in de klassen wordt gesproken over klimaatverandering en over wat we eraan kunnen doen.

Tegen 2030 moet de CO2 uitstoot met 50% gereduceerd worden om onze kinderen een leefbare toekomst te bieden.  In 2030 zijn onze kinderen tussen de 14 en 23 jaar oud. Jonge adolescenten dus  die zelf  verantwoordelijkheid zullen nemen en meebouwen aan een klimaatneutrale toekomst.

De Wijze Eik heeft een uitgesproken visie op duurzaamheid en werkt hier dagdagelijks aan. We willen echter nog meer inspanningen doen om dit naar de ouders toe te communiceren. Daarom vind je onze visietekst hieromtrent op de website van de Wijze Eik (link visietekst).

Maar een visietekst alleen volstaat niet en daarom nemen we samen met enkele ouders het initiatief om nog heel wat extra te doen om onze school nog duurzamer en klimaat neutraler te maken. Zo kan er ingezet worden op minder voedselverspilling, meer duurzaam vervoer, afvalloze evenementen, enz…

Steun je ons hierin en wil je dat de school samen met alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders en directie) meebouwt aan een duurzame toekomst  voor ons en onze kinderen?

Teken dan snel de petitie via onderstaande link:

 De Wijze Eik for Climate!

Wil je meer informatie en meedenken of ideeën lanceren  voor een duurzame school?

Kom dan naar de vergadering van het oudercomité op donderdag 4 april om 20uur in de Eeklostraat (meer info volgt nog) en/of mail je ideeën naar dewijzeeikforclimate@gmail.com

Met vriendelijke en duurzame groet

Martine Waeytens – Miguel Plets

Directeur | BSGO!  De Wijze Eik |
                     Een wijze kijk op de toekomst

Email
: dir@scholengroep.gent
Telefoon: 09 2265280